DIRECTORS

Dr. Dimitrios Karnabatidis

MD, PhD, FCIRSE

Prof. of Interventional Radiology

Dr. Konstantinos Katsanos

MD, MSc, PhD, EBIR

Assoc. Prof. of Interventional Radiology

Dr. Panagiotis Kitrou

MD, MSc, PhD, EBIR

Asst. Prof. of Interventional Radiology

ORGANIZING COMMITTEE

Nikos Giannikas

Platonas Dimopoulos

Konstantinos Dionisopoulos

Giorgos Nistikoulis

Giorgos Kolletis

Nefeli Chaniotaki

Ioanna Giannakopoulou

Dimitris Bamidis

Christina Schiza

Elsa Tziova

Ioanna Kaisi

Natalia Tzafai

Maria Vogiatzi

Christina Kefala

Pavlina Zevla

Anastasia Attipa

Chrisa Koutsouroumpa

Eleni Kalliamvakou

Giannos Papaioannou

Margarita Kuriakopoulou